Podmienky

Podmienky používania video portálu dlhé-porno.sk:

Používaním tejto pornografickej stránky Dlhé porno, súhlasíte s podmienkami používania, ktoré sú uvedené nižšie. Nachádzate sa na stránke s erotickou a sexuálnou tematikou. Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce podmienky používania:

1. je mi viac ako 18 rokov a dosiahol som dospelosť.

2. pokiaľ sa nachádzate v štáte, v ktorom je hranica dospelosti stanovená odlišne od Slovenskej republiky, potvrdzujete, že spĺňate všetky podmienky dospelosti v danom štáte a že vstup na tieto stránky nie je omedzený a / alebo zakázaný predpisom štátu, v ktorom sa nachádzate a / alebo ktorého ste štátnym príslušníkom.

3.  súhlasím s tím, že sexuálne orientovaný materiál som oprávnený používať iba v súkromí a to výlučne pre svoju osobnú potrebu.

4. sexuálne materiály ma vôbec neurážajú, nepohoršujú a / alebo inak neohrozujú. Na tieto stránky vstupujem dobrovoľne a z vlastnej vôle.

5. neposkytnem a ani priamo alebo nepriamo neumožním prístup k materiálom získaných na týchto pornografických stránkach osobám mladším ako 18 rokov, neplnoletým osobám a ani iným osobám, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto obsahu. Pokiaľ nespĺňate čo by len 1 podmienku uvedenú v bodoch 1 až 5 opustite prosím ihneď tieto porno stránky.

Pokiaľ spĺňate všetky podmienky, ktoré sú uvedené vyššie od bodu 1 až po bod 5, ste oprávnení používať tieto pornografické stránky s názvom Dlhé porno a môžete surfovať pokojne ďalej a prezerať si ich. Prevádzkovateľ tejto stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek (emocionálnu, finančnú, hmotnú …) možnú ujmu spôsobenú používaním tejto stránky. Všetok pornograficky materiál je poskytovaný tretími stranami. Pornografiu nehromadíme ani nevytvárame, nie uložená na našom servery, iba na ňu odkazujeme a zdieľame videá od tretích strán.

Adult Wordpress Themes